CONGULUS

WINTER NIGHT’S NIGHTMARE / KIŞ AYININ KABUSU

WINTER NIGHT’S NIGHTMARE

In Central Anatolia, the group that takes the name congulusdan, a ghost story made to scare the children in winter, turns this folk story into a musical adventure.

In the spring of 2016, Cihan Önder (guitar and synth) was established in Kadıköy, Istanbul by bass Emre Açıkgöz and drummer Tayfun Gür. Taking Desert rock as a psychedelic center for many species, Congulus is trying to put his own point of view by combining western forms and Anatolian motifs.

KIŞ AYININ KABUSU

İç Anadolu'da kışın çocukları korkutmak için uydurulmuş bir gulyabani hikayesi olan congulusdan adını alan grup, bu halk hikayesini müzikal bir serüvene dönüştürüyor.

2016 baharında gitar ve synthde Cihan Önder, bas gitarda Emre Açıkgöz ve davulda Tayfun Gür tarafından İstanbul Kadıköy'de kuruldu. Desert rockdan psychedelice bir çok türü merkezine alan Congulus, batı formlarıyla anadolu motiflerini birleştirerek kendine özgü bir bakış açısı ortaya koymaya çalışıyor.